Reklamační řád

Náhradní díly Mroauto.cz 

Reklamační podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno na eshopu www.mroauto.cz  a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.)

 

 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

 

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

 

- zboží bylo reklamováno po záruční době

- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem

- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

 

 

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců, mimo zboží, které svou životností této délky nedosahuje (např. žárovky).

 

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.

 

Sortiment prodávaný na eshopu www.mroauto.cz je speciálního charakteru a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.

 

Před započem reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese shop@mroauto.cz a popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujete dle domluvy s prodávajícím.

 

Reklamované zboží je nutné doručit  poštou na adresu prodávajícího:MROAUTO.cz zavada 228 73572 Petrovice u Karvine 

Ne na dobirku! 

 

Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.

 

O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace), ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího, ve složitějších případech do deseti pracovních dnů. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.

 

V případě neoprávněné reklamace (zboží bude odmítnuto k vyřízení reklamace) má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu.

 

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.

 

Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

 

 

Reklamovat nesprávně dodané nebo odebrané zboží je možné pouze do 14 dnů od data převzetí. Při vrácení musí být předložen doklad o nabytí zboží a musí být v nepoškozeném stavu v originálním balení, aby jej bylo možné použít k dalšímu prodeji. Zakoupené náhradní díly jsou určené k montáži odborným servisem, který v případě uplatnění záruky potvrdí oprávněnost reklamace. Zboží zpět zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky na dobírku nebudou přijaty. Peníze za vrácené zboží zasíláme převodem na účet nebo dobírkovou složenkou. U některých výrobců např.SKF,INA,FEBI,KRAFT atd. se může vyskytnout v balení výrobek od jiného výrobce. Tyto firmy si nechávají vyrábět některé výrobky u jiných výrobců a pouze je přebalují do svých obalů, avšak ručí za kvalitu svou značkou (nejedná se o nekvalitní náhražku). Na veškeré díly je ze zákona záruka na výrobní vady 24 měsíců (nevztahuje se na vady způsobené špatnou montáží nebo běžným opotřebováním vozu).

 

Záruční oprava

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

 

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

 

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně vám budou na váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

 

 

 

Reklamační protokol ke stažení: ve formátu PDF nebo XLS

 

Protokol vrácení zboží ke stažení: ve formátu PDF nebo DOC

 

informacja

Firma MROAUTO MROZEK WIESŁAW powstała w 1994 roku. W ciągu kilkunastoletniej działalności, dzięki szerokiej wiedzy motoryzacyjnej, zdobytemu doświadczeniu, jak również ciągłemu rozwijaniu naszych kwalifikacji oraz zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań klientów, jakość naszej obsługi jest na wysokim poziomie. Tym samym firma zapewniła sobie stabliną i silną pozycje na rynku motoryzacyjnym.

Zajmujemy się sprzedażą nowych części i akcesorii do praktycznie wszystkich marek samochodów. Staramy się dać klientowi prawo wyboru - części z najwyższej półki jakościowej stosowanej przez producentów samochodów, lub ich zamienniki. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz wymaganiom rynkowym oferujemy bogatą paletę asortymentową, wciąż wzbogacaną o nowe artykuły. W razie konieczności jesteśmy w stanie sprowadzić zamówione części w bardzo krótkim terminie!

Nasz zespół handlowy tworzą ludzie otwarci na Państwa potrzeby i zawsze służący fachową radą. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę. Każdy klient traktowany jest u Nas indywidualnie! Naszym priorytetem jest satysfakcja i zadowolenie Naszych klientów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy i korzystania z naszych usług.